ընկեղծ

[ընտրող + կեղծ] Փոխհամաձայնեցված դրամական կամ այլ ոչ նյութական պարգևատրության համար նաև ադմինիստրատիվ սպառնալիքի ներքո անձամբ, սեփական կամքով՝ պատվիրված թեկնածուին ընտրող կամ հանրաքվեի հարցադրմանը կողմ քվեարկող հետո ընտրությունների արդյունքներից բողոքող անձի բարդ-անտրամաբանական վարքագիծը, բարոյահոգեբանական վիճակը բնորոշող հասկացություն: Կարող է օգտագործվել նաև ընկեղծություն, ընկեղծանալ և ընկեղծարար խոնարհումներով:

Տես նաև՝ կարճաթև հիշողություն, հանցադուլ