օղիմիցին

[օղի + micin*] իբրև հոգու և մարմնի բալասան, զուտ բուժական նպատակներով ընդունվող օղու չաբաժին:

*micin – հակաբիոտիկների որոշակի դաս մատնանշող դեղորայքի անվանում: