խզարել –

Share Button

Մեկնաբանություններ

մեկնաբանիր ֆեյսբուքահայության համար

2 thoughts on “խզարել –”

  1. Խզարելը մաքուր հայ բառ է, ծագում է հարավային՝ Վանի, Մոկսի, Շատախի բարբառի «խզար» (սղոց) բառից և կազմված է «խզել» արմատից՝ որպես խզ-ող, խզ-իչ, և ունի «սղոցել» իմաստը։

    1. Դուք ճիշտ եք, բայց հիմա այն բոլորովին ուրիշ իմաստ է ձեռք բերել: Առաջիկայում կգրենք հոդվածը:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *