պաղպանակ –

[պաղպաղակ + պահպանակ]

Share Button

այլերեն

[այլ + հայերեն] հայերեն սայթաքումների բառարանի բնութագրության համար ստեղծված այլերեն բառ է: Այլերենը հանդես գալիս՝ ընդլայնիր հայերենի քո չիմացության սահմանները կարգախոսով:

Share Button

Սպասացանկ

Մեկնության իրենց հերթին սպասող այլերեն բառերի ցանկ:

 1. ազատամարդ [ազատամարտ + մարդ]
 2. այլախոհանոց [այլախոհ + խոհանոց]
 3. այլասահմանցի [այլ + արտասահմանցի]
 4. ամենաworry
 5. ամոթելլա
 6. անոռուկ [անմոռուկ + ոռ]
 7. անոռուգլուխ
 8. անհայտ ձեռներեց
 9. անտառակույս [անտառ + անտարակույս]
 10. ասքային ժողով [ասք + ազգային ժողով]
 11. ապագահ [ապագա – նախագահ]
 12. ափռցփռ
 13. բադապռոշ
 14. բադրջանակ [բադրջան + ատրճանակ]
 15. բարեքանդ [բարեկարգ + քանդված]
 16. բարգավիճակ [բարգավաճ + կարգավիճակ]
 17. բարիվրացիություն
 18. բացել, բացվել, բացում ա
 19. բդել
 20. բըլթըցնել
 21. բիթի
 22. բլդուխ
 23. բուծիկահայուհի [բուծիկ + հայուհի]
 24. բոզտիկան [բոզ + ոստիկան]
 25. գերթերություն [գերտերություն + թերություն]
 26. գեղեցըկցըկուհի [գեղեցկուհի + ցկցկալ]
 27. Գրանտակերտ / Տիգրանտակերտ
 28. գողստիկան [գող + ոստիկան]
 29. դալմայոբ – [դալմա/долбоёб]
 30. դանդալոքշ – [դանդաղ + լոքշ]
 31. դանդուռգեն [դանդուռ + գեն]
 32. դրամապանական [դրամապանակ + տրամաբանական]
 33. դնջասենյակ
 34. եՎովայի վկաներ [Եհովայի վկաներ + Վովա]
 35. եզաճկուն [եզ + հեզաճկուն]
 36. զազրույթ [ձանձրույթ + զայրույթ] 
 37. զզվահայաց
 38. զուգադարան [զուգարան + գրադարան]
 39. զուռնալիստիկա [զուռնա + ժուռնալիստիկա]
 40. թասիբան [թասիբ + Թալիբան]
 41. Թաթուլաթերապիա [Թաթուլ + թերապիա]
 42. թույնզգույն [թույն + գույնզգույն]
 43. ինապլանիծյան
 44. ինքնահայվան
 45. լռագրող
 46. լռվելյայն
 47. Լիսկաբոն (Գորիս)
 48. Լրբանկատ – պադյեզդի դեմի նստած տատիկ
 49. Լրբազան
 50. լոդրերի պալատ
 51. լուսաբաց կիսամուտներ
 52. խաշթագ – [խաշ + hashtag]
 53. խաբարղզիկ
 54. խեռանալ
 55. խզարել
 56. խորենացույց‬ [խորենացի + ցույց]
 57. խրախուզել [խրել + խուզել]
 58. Ծախսաձոր
 59. ծառայոգրաֆ, ծառայոմետր (հայրենիքին մատուցած ծառայությունների չափիչ)
 60. ծնգլահան
 61. կաքավնի [կաքավ + աղավնի]
 62. կարճաթև հիշողություն –
 63. կեղծարք
 64. կնածեծար
 65. կկել –
 66. կպռշկել –
 67. կուսատաղանդ – [կույս + տաղանդավոր] կույս մնալու արվեստը
 68. համազուսպ
 69. հայադարձել
 70. հայուգեն – [հայ + գեն]
 71. հաստավիզնես [հաստավիզ + բիզնես] vs վիզնես, վիզնեսմեն
 72. հաքմեջ [hack + քաքմեջ] – վնաստաու կիբեռձեռնարկ
 73. հրազդանին – [Հրազդան + гражданин)
 74. հրաշալամուկ
 75. ճաքել
 76. մանրավաճառ
 77. մայրամութ
 78. մատուցանտ
 79. մերժվածք
 80. մենուետ [մենուա + մինետ]
 81. մզզցնել
 82. մկնաբանություն
 83. մոռահան [մոռանալ + ոռահան]
 84. մոլիգարխ, մոլագարխ
 85. մորակառույց
 86. յոնջլախ
 87. նախագիժ
 88. նախակա
 89. նանար
 90. շինարար, շինարվեստ, շինհրապարակ
 91. շշմելուկ
 92. ուրբաթհարբաթ‬
 93. չաղբանտարկյալ
 94. չաֆորիզմ
 95. չդնես – keep calm
 96. չորով դնել
 97. չմավահան
 98. պիղծինգ [պիղծ + փիրսինգ]
 99. սայթյունավտանգ
 100. սրտել
 101. ստեղնամարտիկ [ստեղնաշար + մարտիկ]
 102. սուտատուս
 103. վազանցք –
 104. վայվայ
 105. վարկածախնդիր
 106. տեսամյութ – [տեսանյութ + mute]
 107. տխրաշեն, դարդաշեն
 108. տիեզերաքնած
 109. ցեղագռդոն
 110. ցեղակլոուն [ցեղակրոն + клоун]
 111. ցկցկալ, տժժալ
 112. ցվրվել
 113. ուռճացուցիչ
 114. Փաբեցի, փաբեցու փողոց, հարբեցու փողոց
 115. փաթթած ունենալ
 116. փականավոր գործիչ
 117. փողզիջում
 118. քերակրոն [քերական + ցեղակրոն]
 119. Քյարթագեն [քյառթ + Կարթագեն]
 120. քյոլել
 121. քյալբանտարկյալ
 122. օլիգառլախ
 123. ֆեյքագետ
 124. ֆեհսբուքուբորան [ֆեյսբուք + բուքուբորան]
 125. ֆիրդուստան
 126. ֆորբսակյաց
Share Button

աննասուն

[անասուն + անասուն] անասնության գերադրական աստիճանը: Օգտագործվում է անասնական վարք դրսևորած մարդկային առանձնյակների հանդեպ՝ նրանց հավանական ծագումնաբանությունը և տեսակային պատկանելությունը մատնանշելու համար:

Տես նաև՝ եզզ

Share Button