պաղպանակ –

[պաղպաղակ + պահպանակ]

Share Button

այլերեն

[այլ + հայերեն] հայերեն սայթաքումների բառարանի բնութագրության համար ստեղծված այլերեն բառ է: Այլերենը հանդես գալիս՝ ընդլայնիր հայերենի քո չիմացության սահմանները կարգախոսով:

Share Button

Սպասացանկ

Մեկնության իրենց հերթին սպասող այլերեն բառերի ցանկ:

 1. ազատամարդ [ազատամարտ + մարդ]
 2. այլախոհանոց [այլախոհ + խոհանոց]
 3. այլասահմանցի [այլ + արտասահմանցի]
 4. ամենաworry
 5. ամոթելլա
 6. անոռուկ [անմոռուկ + ոռ]
 7. անոռուգլուխ
 8. անհայտ ձեռներեց
 9. անտառակույս [անտառ + անտարակույս]
 10. ասքային ժողով [ասք + ազգային ժողով]
 11. ապագահ [ապագա – նախագահ]
 12. ափռցփռ
 13. բադապռոշ
 14. բադրջանակ [բադրջան + ատրճանակ]
 15. բարեքանդ [բարեկարգ + քանդված]
 16. բարգավիճակ [բարգավաճ + կարգավիճակ]
 17. բարիվրացիություն
 18. բացել, բացվել, բացում ա
 19. բդել
 20. բըլթըցնել
 21. բիթի
 22. բլդուխ
 23. բուծիկահայուհի [բուծիկ + հայուհի]
 24. բոզտիկան [բոզ + ոստիկան]
 25. գերթերություն [գերտերություն + թերություն]
 26. գեղեցըկցըկուհի [գեղեցկուհի + ցկցկալ]
 27. գողստիկան [գող + ոստիկան]
 28. դալմայոբ – [դալմա/долбоёб]
 29. դանդալոքշ – [դանդաղ + լոքշ]
 30. դանդուռգեն [դանդուռ + գեն]
 31. դրամապանական [դրամապանակ + տրամաբանական]
 32. դնջասենյակ
 33. եՎովայի վկաներ [Եհովայի վկաներ + Վովա]
 34. եզաճկուն [եզ + հեզաճկուն]
 35. զազրույթ [ձանձրույթ + զայրույթ] 
 36. զզվահայաց
 37. զուգադարան [զուգարան + գրադարան]
 38. զուռնալիստիկա [զուռնա + ժուռնալիստիկա]
 39. թասիբան [թասիբ + Թալիբան]
 40. Թաթուլաթերապիա [Թաթուլ + թերապիա]
 41. թույնզգույն [թույն + գույնզգույն]
 42. ինապլանիծյան
 43. ինքնահայվան
 44. լռագրող
 45. լռվելյայն
 46. Լիսկաբոն (Գորիս)
 47. Լրբանկատ – պադյեզդի դեմի նստած տատիկ
 48. լոդրերի պալատ
 49. լուսաբաց կիսամուտներ
 50. խաշթագ – [խաշ + hashtag]
 51. խաբարղզիկ
 52. խեռանալ
 53. խզարել
 54. խորենացույց‬ [խորենացի + ցույց]
 55. խրախուզել [խրել + խուզել]
 56. Ծախսաձոր
 57. ծառայոգրաֆ, ծառայոմետր (հայրենիքին մատուցած ծառայությունների չափիչ)
 58. ծնգլահան
 59. կաքավնի [կաքավ + աղավնի]
 60. կարճաթև հիշողություն –
 61. կեղծարք
 62. կկել –
 63. կպռշկել –
 64. կուսատաղանդ – [կույս + տաղանդավոր] կույս մնալու արվեստը
 65. համազուսպ
 66. հայադարձել
 67. հայուգեն – [հայ + գեն]
 68. հաստավիզնես [հաստավիզ + բիզնես] vs վիզնես, վիզնեսմեն
 69. հրազդանին – [Հրազդան + гражданин)
 70. հրաշալամուկ
 71. ճաքել
 72. մանրավաճառ
 73. մայրամութ
 74. մատուցանտ
 75. մերժվածք
 76. մենուետ [մենուա + մինետ]
 77. մզզցնել
 78. մկնաբանություն
 79. մոռահան [մոռանալ + ոռահան]
 80. մոլիգարխ, մոլագարխ
 81. մորակառույց
 82. յոնջլախ
 83. նախագիժ
 84. նախակա
 85. նանար
 86. շինարար, շինարվեստ, շինհրապարակ
 87. շշմելուկ
 88. ուրբաթհարբաթ‬
 89. չաղբանտարկյալ
 90. չաֆորիզմ
 91. չդնես – keep calm
 92. չորով դնել
 93. չմավահան
 94. պիղծինգ [պիղծ + փիրսինգ]
 95. սայթյունավտանգ
 96. սրտել
 97. ստեղնամարտիկ [ստեղնաշար + մարտիկ]
 98. սուտատուս
 99. վազանցք –
 100. վայվայ
 101. վարկածախնդիր
 102. տեսամյութ – [տեսանյութ + mute]
 103. տխրաշեն, դարդաշեն
 104. տիեզերաքնած
 105. ցեղագռդոն
 106. ցեղակլոուն [ցեղակրոն + клоун]
 107. ցկցկալ, տժժալ
 108. ցվրվել
 109. ուռճացուցիչ
 110. Փաբեցի, փաբեցու փողոց, հարբեցու փողոց
 111. փաթթած ունենալ
 112. փողզիջում
 113. քերակրոն [քերական + ցեղակրոն]
 114. Քյարթագեն [քյառթ + Կարթագեն]
 115. քյոլել
 116. քյալբանտարկյալ
 117. օլիգառլախ
 118. ֆեյքագետ
 119. ֆեհսբուքուբորան [ֆեյսբուք + բուքուբորան]
 120. ֆիրդուստան
 121. ֆորբսակյաց
Share Button

աննասուն

[անասուն + անասուն] անասնության գերադրական աստիճանը: Օգտագործվում է անասնական վարք դրսևորած մարդկային առանձնյակների հանդեպ՝ նրանց հավանական ծագումնաբանությունը և տեսակային պատկանելությունը մատնանշելու համար:

Տես նաև՝ եզզ

Share Button